Transmath kaiera - 5.a

19 kapitulu eta ariketa-fitxa, trebatzeko eta hobetzeko, HAG eta jokoak, auto-ebaluazioaren egiteko eta ikasteko. Bestalde, 6 eginkizun konplexu, gaitasunen arabera lan egiteko (buruketa-egoera, lan-euskarriak, erantzunen idazteko eremua).

Aurkibidea

ZENBAKIAK ETA KALKULUAK
1. Zenbaki hamartarrak
2. Zenbaki hamartarrez kalkulatzea
3. Letrazko adierazpenen baliatzea
4. Zenbaki arrazionalen ezagutzea
5. Zenbaki erlatiboen ezagutzea
6. Zenbaki erlatiboen batzea edo kentzea

DATU ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
7. Laugarren proportzionalaren kalkulatzea
8. Datuen irakurtzea
9. Kalkulu-orri grafiko-egileen baliatzea
10. Probabilitate nozioaren ezagutzea

MAGNITUDEAK? ETA NEURKETAK
11. Luzeren eta azaleren kalkulatzea
12. Bolumenen kalkulatzea

ESPAZIOA ETA GEOMETRIA
13. Solidoen bistaratzea eta irudikatzea
14. Triangeluen ezagutzea
15. Paralelismoa angeluz ezaugarritzea
16. Triangeluen angeluen ezagutzea
17. Simetriaren baliatzea
18. Laukien ezagutzea

ALGORITMIA ETA PROGRAMAKETA
19. Programa sinpleen baliatzen ikastea

EGINKIZUN KONPLEXUAK

Matematika Fitxategiak Kolegioa - 5.a 4. Zikloa

© 2018 IKAS pedagogia zerbitzua