Historia Geografia 6.a - Jarduera-fitxak

Fitxategi honetan, 6.ean ezagutu behar diren erreferentzia nagusiak historia eta geografian (2016ko programen arabera) atzematen dira. Ikasleari zuzendua zaizkion jarduera-fitxez osatua da.

Ikasek eskerrak bihurtzen dizkie ikastresna honen apailatzen laguntza ekarri duten iraksle hauei: Maite Urmeneta, Emilie Laplacette eta Céline Garay.

Aurkibidea

HISTORIA
1. Gizadiaren migrazio handiak
2. Iraultza neolitikoa
3. Lehen Estatuak eta lehen idazkerak
4. Grekoen kultura-mundua
5. Ziutate grekoen mundua
6. Ziutate greko aurkariak
7. Demokraziaren sortzea Atenasen
8. Erroma, mitotik Historiara
9. Erromaren nagusigoa
10. Erromatar hiritartasuna
11. Monoteismo juduaren hastapenak
12. Diaspora judua
13. Erromatar Inperioa (1)
14. Erromatar Inperioa (2)
15. Erromatartzea
16. Giristinotasunaren oinarriak
17. Giristinotasuna Erromatar Inperioan
18. Erromatar Inperioa eta Han dinastiaren Txina
19. Han dinastiaren Txina
20. Garaiak eta gertakariak denboran kokatzea

GEOGRAFIA
21. Herrialde garatu bateko metropolian bizitzea (1)
22. Herrialde garatu bateko metropoliaren erronkak (2)
23. Garapen bidean den herrialde bateko metropolian bizitzea (1)
24. Garapen bidean den herrialde bateko metropoliaren erronkak (2)
25. Biharko hirian bizitzea
26. Himalaiako mendietan bizitzea (1)
27. Himalaiako mendietan bizitzea (2)
28. Artikoan bizitzea (1)
29. Artikoan bizitzea (2)
30. Herrialde pobre bateko dentsitate ttipiko
laborantza-eremuan bizitzea (1)
31. Herrialde pobre bateko dentsitate ttipiko
laborantza-eremuan bizitzea (2)
32. Herrialde aberats bateko dentsitate ttipiko
laborantza-eremuan bizitzea (1)
33. Herrialde aberats bateko dentsitate ttipiko
laborantza-eremuan bizitzea (2)
34. Turismoa lehenesten duen itsasbazterrean bizitzea (1)
35. Turismoa lehenesten duen itsasbazterrean bizitzea (2)
36. Itsasbazterreko portu- eta industria-gune batean bizitzea (1)
37. Itsasbazterreko portu- eta industria-gune batean bizitzea (2)
38. Munduko biztanleriaren banaketa
39. Munduko biztanleriaren dinamikak
40. Lekuak espazioan kokatzea

Geografia Historia Kolegioa - 6.a 3. Zikloa

© 2018, Ikas pedagogia zerbitzua