Euskara 2 - ikaslearen eskuliburua

Aurkibidea

  • Lehen garaia: munduaren ezagutzea testu laburren bidez.
  • Bigarren garaia: Narrazio edo ipuin bateko pertsonaien eta tokien identifikatzea.
  • Hirugarren gaia: Narrazioa: ipuinaren egitura eta gertakarien kronologia.
  • Laugarren garaia: Pertsonaien mintzaraztea: elkarrizketa motak
  • Bosgarren garaia: Mota desberdinetako dokumentuen irakurtzea. Obra oso baten irakurtzea
Euskara Irakurketa / Idazkera Eskuliburuak CP - 1. urtea 2. Zikloa

©2019 Ikas euskal pedagogia zerbitzua