Transmath kaiera - 3.a

 2016ko programen araberako trebatzeko kaiera, edozein eskulibururen osagarri
 600 ariketa, maila ezberdinetakoak (★, ★★, ★★★), oinarrien menderatzeko, eraikitzeko, trebatzeko edo hobetzeko.
 Eginkizun konplexuak, buruketen ebazteko eta desmartxa zientifikoen ezagutzeko.
 Brebeta berriaren ezaugarriak kontuan hartuak dira (4. ziklo bukaera).

Argitaletxeak eskerrak bihurtzen dizkio ikastresna honen apailatzen laguntza ekarri duen Myriam Iralde matematika irakasleari.

Aurkibidea

ZENBAKIAK ETA KALKULUAK
1. Zenbakizko kalkuluen egitea.
2. Ebazteko edo frogatzeko, letrazko kalkuluen baliatzea.
3. Zenbaki lehenen ezagutzea eta baliatzea.
DATUEN ANTOLATZEA ETA KUDEATZEA - FUNTZIOAK
4. Kalkulatzea eta ezaugarrien interpretatzea
5. Probabilitateen kalkulatzea
6. Funtzio nozioaren ulertzea eta baliatze
7. Proportzionaltasunaren eta funtzio linealen lotzea
8. Funtzio afinen ezagutzea
9. Proportzionaltasunaz puntuaren egitea
MAGNITUDEAK? ETA NEURKETAK
10. Handitzeen edo ttipitzeen eraginaren aztertzea
ESPAZIOA ETA GEOMETRIA
11. Talesen teoremaren baliatzea
12. Espazio-egoeren modelizatzea
13. Antzeko triangeluen ezagutzea eta baliatzea
14. Triangelu zuzenen trigonometriaren baliatzea
ALGORITMOAK ETA PROGRAMAZIOA
15. Programen logika algoritmikoaren aztertzea
BREBETARA PRESTATZEN

Matematika Fitxategiak Kolegioa - 3.a 4. Zikloa

© 2019, Ikas euskal pedagogia zerbitzua