Aditz ariketa orokorrak 7 (euskaljakintza)


[titre]Aditz ariketa orokorrak 7 (euskaljakintza)

[texte]
 1. Gu etxera lehenago etorri [trou] bagina [texte], etxeko lanak egiten hasiko [trou] ginatekeen[texte].

 2. Burasoekin hitz eginen dut nire laguna gurekin oporretara etor [trou] dadin [texte].

 3. Nik patatak eta tipulak erosi izan [trou] banitu[texte], amatxik niri lagunekin jostatzeko baimena emanen [trou] lidake [texte].

 4. Haiek bestara etorri izan [trou] balira [texte], jateko eta edateko parada izanen [trou] zuketen [texte].

 5. Heldu den urtean Egiptora joan [trou] gaitezke [texte] oporretara.

 6. Andonik lagunei oporretara joateko maleta presta [trou] diezaieke [texte].

 7. Lehenagoko urtean oparia nik bakarrik erosi [trou] nuen [texte].

 8. Irakasleak guk etxeko lan guziak egin [trou] genitzan [texte] nahi zuen.

 9. Maria, bere lagunen artean dagoenean, lotsatia [trou] da [texte].

 10. Ni Madrilera joaten [trou] banintz[texte], han bizi den nire lagunarekin bilduko [trou] nintzateke [texte].

 11. Zu larunbat goizetan, zure amatxiri bisita egitera joan [trou] zaitezke [texte].

 12. Nik Irati etxeko lanak egiten laguntzen [trou] banu[texte], hark anitz eskertuko [trou] lidake [texte].

 13. Josu eta Joana, geldi [trou] zaitezte [texte] hemen nirekin !

 14. Enekok gaur goizean zituen goxoki guziak eman [trou] dizkio [texte] Amaiari.

 15. Isabelek azterketa gainditzen [trou] balu [texte], bere amak larunbat gauean ateratzeko baimena emanen [trou] lioke [texte].

[config]
indices = oui
solution = oui