IKASBIDE A2.1 - Ikaslearen fitxategia

IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. Metodoaren ariketa gehienak taldean eta AEKko irakasleen laguntzaz burutzeko apailatuak dira.
Liburuki hau Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren A2.1 mailan oinarritzen
da. Honen osagarri, irakaslearen gidaliburua argitaratu dugu eta entzungaiak sarean daude.

Metodoaren aurkezpena

IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. Horretarako jokamolde egokiak eta Europako Erreferentzia Markoan oinarrituak diren euskarri argi eta praktikoak eskaintzen ditu.

Liburuki hau lau ikas-unitatez osatua da eta 100 oreneko iraupena du. Ikas-unitate bakoitzak lau jarduera-bilduma ditu, bai eta azken jarduera bat ere, landu gaiak eta helburuak biltzen dituena.
Jarduera bakoitzak bost oreneko iraupena du. Bost oreneko jarduera-bilduma horiez gain, bada azken bat, iraupen berekoa, ikasle bakoitzak neur dezan zertan den hastapenean finkatu helburuei begira, hots, zer heinetaraino ikasia eta landua barneratua duen. Ontsalaz, ikas-unitate bakoitzak hogeita bost oreneko iraupena du orotara.

Formakuntza abiatu aitzin, ikasleei maila-proba eginarazten die AEKk. Proba horretan ukanen dituen emaitzen arabera, eta haren komunikazio gaitasunak eta beharrak xeheki finkatu ondoan, gisa honetako ikas-prozesuan sartuko da ikasle bakoitza:

Jarduera-bildumak honela egituratuak dira:
  Presta izeneko atalean, ekintza komunikatibo nagusia prestatuko da, jarduera-bildumako gaiei eta dagozkien hiztegia eta gramatika nozioak landuz.
  Egin izeneko atalaren helburua ekintza komunikatibo nagusia lantzea da. Ikasleen arteko elkarreragina bultzatuko da ahozko eta idatzizko ulermenaren eta adierazpenaren bidez.
  Ikas izeneko atalean gramatika nozioak barnatzen dira eta horrez gain, ikas-prozesuaz gogoetak egiten.
  Ikasia erabil izeneko atalari esker, ordu arte kurtsoetan ikasia eguneroko biziak eskaintzen dituen egoeretan baliatuko dute ikasleek, AEKko irakasleen laguntzaz. Alabaina, aritzeak du hobetzeko bidea ematen eta gainera, hizkuntza ikasteko xedea betetzen!
Jarduera-bildumaren bukaeran, azkenik, ariketen zuzenketak aurkitzen dira, bai eta nork bere burua “ebaluatzeko” tresna ere (Zertan naiz?).
Jarduera zenbait ikasleak bakarrik lantzekoak dira; bizkitartean, ikasbidearen ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko irakaslearen laguntzaz burutzeko antolatuak dira.

Aurkibidea

1. IKAS-UNITATEA

 • 1. Zatoz gurekin ostatura!
  1 - A Hizkuntza lantzen dut. 16
  1 - B Erantzungailua 17
  1 - C NOR-NORK eta NOR-NORI-NORK
 • 2 - Hurrup eta klik!
  2 - A Edariak 26
  2 - B Hurrup eta klik! 28
  2 - C Hizkuntza lantzen dut. 29
 • 3 - Kalakan
  3 - A Denbora adierazleak 38
  3 - B Kalakan 40
  3 - C Kausazko perpausak 41
  3 - D Orainaldia eta iraganaldia 42
 • 4 - Gomitatzen zaitut!
  4 - A Gomitak 50
  4 - B Gomita igortzen dut. 53
  4 - C Deklinabide? atzizkiak 55
 • 5 - Ostatuan
  5 - A Gomita 64
  5 - B Ostatuan manatzen dut. 65
  5 - C Kalakan 66
  5 - D Bazkaria antolatzen dut. 67
  5 - E Hizkuntza lantzen dut. 68
  5 - F Ikasia erabil! 69

2. IKAS-UNITATEA

 • 6 - Aroa
  6 - A Aroa 78
  6 - B Ibilaldia 80
  6 - C Hizkuntza ikasten dut. 82
 • 7 - Hondamen naturalak
  7 - A Uraren zikloa 90
  7 - B Uholdeak 92
  7 - C Nominalizazioa 94
 • 8 - Gertakariak
  8 - A Gertakariak 104
  8 - B Irratiko berriak 106
  8 - C Perpaus erlatiboak? 107
  8 - D Alde ala kontra? 108
 • 9 - Zer berri?
  9 - A Prentsa irakurtzen dut. 116
  9 - B Berri laburrak 117
  9 - C Perpaus erlatiboak 121
  9 - D Izenordainak? 122
 • 10 - Hedabideetan
  10 - A Aro iragarpenak 130
  10 - B Uholdeak 131
  10 - C Berriak 132
  10 - D Egunkariak 133
  10 - E Perpaus kontzesiboak 134
  10 - F Perpaus erlatiboak 135
  10 - G Ikasia erabil! 136

3. IKAS-UNITATEA

 • 11 - Zer bisita daiteke
  11 - A Elkarrizketak ulertzen ditut. 146
  11 - B Donostian gaindi 148
  11 - C Ahalera 150
  11 - D Perpaus adbertsatiboak 151
 • 12. Goazen Donostiara!
  12 - A Bilboko turismo bulegoan 160
  12 - B Donostiako turismo bulegoan 161
  12 - C Ahalera 164
  12 - D Iritzi aditzondoak 165
 • 13 - Landetxea
  13 - A Hiztegia lantzen dut. 174
  13 - B Kaxkarre landetxea 176
  13 - C Perpaus kontzesiboak 180
  13 - D Ahalera
 • 14 - Donostiako hiru damatxo
  14 - A Donostiako gune interesgarriak 190
  14 - B Bizkaian gaindi 192
  14 - C Ateraldia 195
  14 - D Iraganaldia 197
 • 15 - Donostian!
  15 - A Zer bisitatuko dugu? 206
  15 - B Turismo bulegoan 208
  15 - C Landetxe bat xerkatzen dut. 210
  15 - D Egonaldia 212
  15 - E Perpaus kontzesiboak 214
  15 - F NOR-NORK 215
  15 - G Ikasia erabil! 216

4. IKAS-UNITATEA

 • 16 - Eskola garaiak
  16 - A Hiztegia aberasten dut. 226
  16 - B Zure oroitzapenak 229
  16 - C NOR-NORI iraganaldian 230
 • 17 - Nola aldatu den!
  17 - A Nolakotasuna, zenbatasuna 238
  17 - B Harrigarria! 239
  17 - C EGON aditz trinkoa 240
 • 18 - Jondoni Jakobe bidean galdurik
  18 - A Jondoni Jakobe bideak 248
  18 - B Bidean galdurik 250
  18 - C Hizkuntza lantzen dut. 25
 • 19 - Istripua
  19 - A Hiztegia aberasten dut. 262
  19 - B Niri ere gertatu zitzaidan. 264
  19 - C Ikas! 265
  20. Garaian...
  20 - A Eskolako oroitzapenak 272
  20 - B Nire herriaren deskribapena 274
  20 - C Orreagako gudua 275
  20 - D Istripua 276
  20 - E Ikas! 278
  20 - F Ikasia erabil! 280
Euskara Fitxategiak Helduen erakaskuntza

© Aek, 2019
© Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2019