Lapindizita - zubereraz

Laburpena

Gaixo gure Imanol! Ez dü entelegatzen zer agitzen zaion: HANITX min dü sabelean. Mentüraz Hanibal gaixtoarengatik... Egün oroz haren mehatxüak egartzen dütü Imanolek, eta sabeleko mina gero eta bortitzago zaio. Gaiak: elkarbizitza, raketa.

© Ikas, pedagogia zerbitzua, 2019