Jatea, mugitzea ene osagarriaren alde

Tresna pedagogiko hau urraspide zientifikoaren erabileran oinarritua da. 1. eta 2. zikloetako haurrei, elikadurak eta gorputz ariketek osagarrian duten eragina ohartaraztea du helburu.

Obra hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© 2019 Ikas pedagogia zerbitzua, euskarazko itzulpenarentzat.

Jatea, mugitzea

Sail berean, ikus ere

Eguzkiaren eragina

Aurkibidea

Aitzinsolasa
Sar-hitza: Elikadura hezkuntza eskolan
Jarduera modulua
Saioen laburpena
Moduluaren erabilbidea
1. sekuentzia: Zertako mugi?
1. saioa: Denak berdin ala desberdin?
2. saioa: Mugitzea ala geldirik egotea?
3. saioa: Zertako mugi?
1. sekuentziaren ebaluazioa
2. sekuentzia: Higienea, beharrezkoa ote?
4. saioa: Eskuak nola garbi?
5. saioa: Hortzak noiz garbi?
2. sekuentziaren ebaluazioa
3. sekuentzia: Ongi jatea, bai, baina nola?
6. saioa: Bakoitzak bere gustuak!
7. saioa: Zenbat fruitu eta barazki egunean?
8. saioa: Gizenak, non dira gordeak?
9. saioa: Pitzika aritzea, jatea ote?
9 bis saioa: Kozinatzera!
3. sekuentziaren ebaluazioa
4. sekuentzia: Edatea, bai, baina ez zernahi
10. saioa: Zertako edan?
12. saioa: Zeporik ba ote da?
3. sekuentziaren ebaluazioa
Sintesia: Prebentzio eragile bilakatzea
Ikuspegi zientifikoa
Elikadura beharrak eta ekarpenak
Elikagai multzoak
Elikadura orekatua
Ura eta organismoa
Gustua
Gorputz ariketen ongiak
Gehiegizko pisua eta obesitatea
Eskuen higienea
Ahoaren eta hortzen higienea
Ikuspegi pedagogikoa
La main à la pâte urraspidearen 10 printzipioak
Nola irakats zientziak eskolan?
Ikasleek bildu ezagutzen ebaluatzea
Eskolan egiten den nutrizio hezkuntzaren zedarriak
Lotura 1. eta 2. zikloetako programekin
Bibliografia
Glosarioa
Fotokopiatzeko fitxak

Zientziak eta teknologia - Teknologia PDF CM1 - 4. urtea Kolegioa - 6.a CP - 1. urtea CE1 - 2. urtea CE2 - 3. urtea CM2 - 5.urtea 2. Zikloa 3. Zikloa Garapaen Iraunkorra

©Ikas 2019