Euskara 1 - Irakaslearen gidaliburua & USB gakoa

Irakaslearen gidaliburua ezinbesteko tresna zaio Euskara 1 metodoa (eskuliburuak, ulermen liburuxka, albuma, afixak, karta-jokoa eta USB gakoa) erabili nahi dituen irakasle orori. Hartan, programazioa, saioen antolamendua eta kausitu beharreko xedeak azalduak dira.
Horrez gain, ministerioak finkatu helburuen araberako hautu didaktiko eta pedagogikoak aurkeztuak dira.

USB gakoan hainbat dokumentu atzemanen dituzue:
 Metodoa hasi aitzin bokalen berrikusteko dosier bat;
 Metodoaren 1. partean erabiltzeko, 4 dosier:
— Ikasleen tresnak (Materiala, inprimatzeko eta mozteko prest);
— Bideoak proiektatzeko;
— Audio grabazioak (Kantuak eta olerkiak);
— Jokoak;
 Metodoaren 2. partean erabiltzeko:
— paperezko argitalpenaren Fitxa fotokopiagarriak liburukiaren edukia;
— Ipuin bakoitzari dagokion dosier bat (testuak, ulermenaren lantzeko eta hizkuntzaren aztertzeko fitxa gehigarriak).

Aurkibidea

1 - EUSKARRIAK
2 - PEDAGOGIA ETA DIDAKTIKA HAUTUAK
2.1 - Printzipio nagusiak
2.2 - Ahozko hizkuntza
2.3 - Irakurtzea
2.4 - Idaztea
2.5 - Olerkiak eta kantuak
2.6 - Hizkuntzaren aztertzea
2.7 - Testu-sareen eraikitzea
3 – EUSKARRIEN ANTOLAMENDUA
4 - LEHEN PARTEA
4.1 - Ana eta Gakotsak ipuina urraspidearen ardatza da.
4.2 - Unitateen antolamendua
5 - BIGARREN PARTEA
5.1 - Metodoaren bigarren parteko jardueren urraspideak
5.2 - Unitateen antolamendua
6 - JARDUEREN URRASPIDEAK
6.1 - Ulermenaren lantzeko
6.2 - Erreferentzia hitzen, grafemen eta fonemen arteko korrespondentzien indartzeko
eta automatizatzeko
6.3 - Irakurtzen trebatzeko
6.4 - Idazten trebatzeko
6.5 - Hizkuntzaren aztertzeko
7 - IRAKASKUNTZAREN ABERASTEKO JARDUERA BILDUMA
8 - UNITATEEN DESKRIBAPENA

Euskara Fitxategiak CP - 1. urtea 2. Zikloa

© 2019, Ikas pedagogia zerbitzua