COVID-19 - Ikas hetsirik egonen da egoera hobetu arte