Euskarazko gaitasunak eskola elebidunetan

Hizkuntza-gaitasunak
A1 eta A2 maila
Progresioa

Euskarazko programak
Euskara 1. zikloa 2. Zikloa 3. Zikloa