HaraMat CE1 - Trebatzeko fitxategia - zubereraz

Uztailaren hastapenean eskuragarri

Trebatzeko fitxategia 10 unitatetan zatitua da. Unitate bakoitzean, lau ariketa mota aurkitzen dira:

  • buruketak, datuen antolaketa eta kudeaketa;
  • zenbakiak eta zenbakikuntza;
  • kalkulua: batuketa, kenketa;
  • kalkulua: biderkatzea, zatiketa.

Fitxategiarekin batera, ikasleak Mat-hiztegia atzemanen du. 16 orrialdeko liburuxka horretan, metodo edo hitz berrien erranahiak aurkituko ditu.

Haramat CE1: XERKATZEA, IKASTEA, TREBATZEA

1. Ikaskuntza berrien hasteko, ikasleek problema bati buru egin behar diote, bakarka edo taldeka.
2. Xerkatu ondoren, trebatzeko fitxategiari edo geometria kaierari esker ikasleak bakarka trebatuko dira.
3. Unitate bukaeran, barnatu dutenaren bilana eginen da, eta ikasle bakoitzari egokitu ariketak proposatuak dira, ezagutzen azkartzeko edo zailtasunen gainditzeko.

Haramat CE1 sailaren irakaslearen gida frantsesez deskarga dezakezue hemendik.

Matematika sail honek ikasleen aria bultzatzea du helburu. Saila Hezkunde Nazionaleko programei jarraikitzen zaie.
Matematika CE1 - 2. urtea

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2019