Zera - zubereraz - ipuina entzungai

Zera
Hicham Chahidi

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©2020, Ikas euskal pedagogia zerbitzua.

Laburpena

Behin, aintzira hegian, Bobo elefanteak zera bitxi bat bildu zuen. Alde guzietara itzulikatu eta, txanoa zitekeela zioen.
Baina animalia guziek ez dute iritzi bera. Hara non gizontto bat biluzik ateratzen den aintziratik...

Euskara Irakurketa / Idazkera MP3 (sarean entzuteko) Soinua 1. zikloa