07_Zer egiten duzu etxen?

Titulua
Entzungaia
A3 jarduera: Zuzen ala oker?
Ikus A22 liburukiaren 94. orrialdea
A3_Zuzen ala oker

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2020.

AEK - IKAS