08_Etxen ere bada lan

A2 jarduera: Gustatzen ote zaio?
Ikus A22 liburukiaren 105. orrialdea
A2_Gustatzen zaio

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2020.

AEK - IKAS