11_Jokoz kanpo

B2 jarduera: Galderei erantzun
Ikus A22 liburukiaren 146. orrialdea
B2_Galderei erantzun

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2020.

AEK - IKAS