12_Kirolaria nintzen

A1 jarduera: Elkarrizketa
Ikus A22 liburukiaren 154. orrialdea
A1_Elkarrizketa

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2020.

AEK - IKAS