IKASBIDE A2.2 - Ikaslearen fitxategia

IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. Metodoaren ariketa gehienak taldean eta AEKko irakasleen laguntzaz burutzeko apailatuak dira.
Liburuki hau Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren A2.2 mailan oinarritzen
da. Honen osagarri:

🎧 Entzungaiak sarean

Metodoaren aurkezpena

IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. Horretarako jokamolde egokiak eta Europako Erreferentzia Markoan oinarrituak diren euskarri argi eta praktikoak eskaintzen ditu.

Liburuki hau lau ikas-unitatez osatua da eta 100 oreneko iraupena du. Ikas-unitate bakoitzak lau jarduera-bilduma ditu, bai eta azken jarduera bat ere, landu gaiak eta helburuak biltzen dituena.
Jarduera bakoitzak bost oreneko iraupena du. Bost oreneko jarduera-bilduma horiez gain, bada azken bat, iraupen berekoa, ikasle bakoitzak neur dezan zertan den hastapenean finkatu helburuei begira, hots, zer heinetaraino ikasia eta landua barneratua duen. Ontsalaz, ikas-unitate bakoitzak hogeita bost oreneko iraupena du orotara.

Formakuntza abiatu aitzin, ikasleei maila-proba eginarazten die AEKk. Proba horretan ukanen dituen emaitzen arabera, eta haren komunikazio gaitasunak eta beharrak xeheki finkatu ondoan, gisa honetako ikas-prozesuan sartuko da ikasle bakoitza:

Jarduera-bildumak honela egituratuak dira:
  Presta izeneko atalean, ekintza komunikatibo nagusia prestatuko da, jarduera-bildumako gaiei eta dagozkien hiztegia eta gramatika nozioak landuz.
  Egin izeneko atalaren helburua ekintza komunikatibo nagusia lantzea da. Ikasleen arteko elkarreragina bultzatuko da ahozko eta idatzizko ulermenaren eta adierazpenaren bidez.
  Ikas izeneko atalean gramatika nozioak barnatzen dira eta horrez gain, ikas-prozesuaz gogoetak egiten.
  Ikasia erabil izeneko atalari esker, ordu arte kurtsoetan ikasia eguneroko biziak eskaintzen dituen egoeretan baliatuko dute ikasleek, AEKko irakasleen laguntzaz. Alabaina, aritzeak du hobetzeko bidea ematen eta gainera, hizkuntza ikasteko xedea betetzen!
Jarduera-bildumaren bukaeran, azkenik, ariketen zuzenketak aurkitzen dira, bai eta nork bere burua “ebaluatzeko” tresna ere (Zertan naiz?).
Jarduera zenbait ikasleak bakarrik lantzekoak dira; bizkitartean, ikasbidearen ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEKko irakaslearen laguntzaz burutzeko antolatuak dira.

Aurkibidea

1. ikas-unitatea
1. Laborantza motak

 • A Hiztegia lantzen dut
 • B Laborantza motak
 • C Perpaus adbertsatiboak
 • D Perpaus erlatiboak?

2. Nolako laborantza?

 • A Ados ote zara?
 • B Eztabaida
 • C Perpaus erlatiboak

3. Etxe ekoizleak

 • A -ARAZI aditz forma
 • B Idoki
 • C Zer iruditzen zaizu?

4. Etxaldeko ardi gasna

 • A Hiztegia lantzen dut
 • B Aurkezpena idazten dut
 • C Ikas!

5. Laborari gaixoak

 • A Laborantza motak
 • B Zein nahiago duzu?
 • C Irulegiko sotoa
 • D Aholkuak ematen ditut
 • E Hizkuntza lantzen dut
 • F Ikasia erabil!

2. ikas-unitatea
6. Elkarrekin hobe!

 • A Ekintzak
 • B Kokoteraino!
 • C Denborazko perpausak
 • D NOR-NORI-NORK

7. Zer egiten duzu etxen?

 • A Merkatuan
 • B Nork zer egiten du?
 • C Gehienik? Gutienik?

8. Etxen ere bada lan!

 • A Gertakariak
 • B Etxen ere bada lan!
 • C NOR-NORI
 • D Perpaus erlatiboak

9. Lanak manatzen!

 • A Manatzen ikasten dut!
 • B Udalekun
 • C Aginduak eta iradokizunak
 • D Aholkuak

10. Etxeko lanak

 • A Etxeko lanen banaketa
 • B Oporretara
 • C Eta zuk?
 • D Etxearen zaintza
 • E NOR-NORI-NORK
 • F Perpaus koordinatuak
 • G Ikasia erabil!

3. ikas-unitatea
11. Jokoz kanpo

 • A Hiztegia lantzen dut
 • B Jokoz kanpo
 • C NOR-NORI-NORK

12. Kirolaria nintzen

 • A Igandetako kirolaria
 • B Eta zu, nolako kirolaria zara?
 • C NOR-NORK
 • D Nominalizazioa

13. Lasterketa

 • A Hiztegia lantzen dut
 • B Zure aldi!
 • C Baldintza

14. Pilota

 • A Hiztegia
 • B Pilota joko motak
 • C Instrumentala
 • D Perpaus disjuntiboak

15. Kirola

 • A Lehen kirola egiten nuen
 • B Mendia? Hondartza?
 • C Parisko lasterketa
 • D Pilotaz mintzo
 • E NOR-NORK
 • F Baldintza
 • G Ikasia erabil!

4. ikas-unitatea
16. Zein film nahiago duzu?

 • A Zein nahiago duzu?
 • B Goazen zinemara!
 • C Ahalera orainaldian

17. Zineman

 • A Lexikoa
 • B Ateraldia zinemara
 • C Alegiazko baldintza
 • D Nominalizazioa

18. Amama filma

 • A Zer asmo duzu?
 • B Amama filma
 • C Hizkuntza lantzen dut

19. Zinegin festibala

 • A Atzizkiak
 • B Zinegin festibala
 • C Maila adberbioak eta adjektiboak?
 • D Moduzko konparantzak

20. Zinemara?

 • A Elkarrizketa
 • B Zinemara?
 • C Gomitak
 • D Zinegin festibala
 • E Hizkuntza lantzen dut
 • F Ikasia erabil!
Euskara Fitxategiak Helduen erakaskuntza

©2020 AEK, ©2020, Ikas euskal pedagogia zerbitzua