Euskara 3 - Irakaslearen gidaliburua & USB gakoa

Euskara 3 metodoa lau euskarriz osatua da (ikaslearen eskuliburua, atxikaraua, irakaslearen gidaliburua eta USB-gakoa) eta bertan lau konpetentzia landuak dira:

  • Aho hizkuntza
  • Idazketa
  • Irakurketa
  • Hizkuntzaren azterketa

Gidaliburuan, eskuliburua, atxikaraua eta USB-gakoan diren ariketa fitxen erabilpenari buruzko laguntza eta azalpenak emanak zaizkio irakasleari, garaika.

Gakoan garai bakoitzari dagokion dosier bat bada. Horietarik bakoitzean unitateei dagozkien beste dosier batzuk badira.
Garaien arabera, baliabide hauek aurkituko dituzu:

  • Testuak, proiektatzeko prest, talde osoan lan egiteko.
  • Ikasleek eskukatuko dituzten fitxa fotokopiagarriak. Horietan, eskuliburuko edukien araberako ariketak badira. Batzuetan, zailtasun hein desberdinak badira ber ariketan, ikasleen beharrei egokitzeko gisan.
  • Antzerkitxoak ikasleei banatzeko gisan antolatuak dira.
  • Aholkatuak diren dispositibo edo jarduera berezi ororendako euskarriak prest dira. Adibidez, «Zatiak elkarri josiz» ikasleekin plantan ezartzeko diaporama aurkituko duzu. Hiztegiaren eta gramatikaren lantzeko kartak ere inprimatzeko prest dira.
  • Sailkatzeko testuak.
  • Garai bukaerako ebaluazioak.

USB gakoan dokumentu batzuk ez dira behar bezala maketaturik agertzen (joko karta zenbait eta bigarren garaiko Martinbeltxen eguberri liburuxka). Hor dituzu zuzendurik, aditzen jokatzen trebatzeko ariketa batzuekin betan.
Ikas argitaletxearen baimenik gabe, obra honen parte batez edo osoki kopiatzea edota zabaltzea debekatua da.

Kartak
Martinbeltx liburuxka
Aditzen jokatzen trebatzeko ariketak

Aurkibidea

1 - Euskarriak
2 - Pedagogia eta didaktika hautuak
2 - 1 - Printzipio nagusiak
2 - 2 - Ahozko hizkuntza
2 - 3 - Irakurtzea
2 - 4 - Idaztea
2 - 5 - Olerkien irakurtzea eta goraki erratea
2 - 6 - Dokumentuen irakurtzea eta idaztea
2 - 7 - Hizkuntzaren aztertzea
2 - 8 - Testu-sareen eraikitzea
3 – Euskarrien antolamendua
3 - 1 - Eskuliburuaren antolamendua
3 - 2 - Jardueren antolamendua
3 - 3 - Unitateen deskribapenaren antolamendua
4 – Bibliografia

©2020, Ikas euskal pedagogia zerbitzua