Euskara 2 eta 3 - Atxikaraua

Hizkuntzaren lantzeko liburuxka 2. eta 3. urtean.

Aurkibidea

Hiztegia
Berezitasun batzuk
Ortografia
Erranaldiak eta erranaldien osagaiak?
Deklinabidea
Aditzen jokatzea
Testu motak

©2021, Ikas euskal pedagogia zerbitzua