Hartzaño eskolara doa - ipuina entzungai batuaz

Hartzaño eskolara doa

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2021.

TPS - 2 urtekoak PS - 3 urtekoak MS - 4 urtekoak GS - 5 urtekoak 1. zikloa Gazte literatura

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2021