10000 eta 999999 arteko zenbakiak

10000ren eta 999999ren arteko zenbakiak

MHM CM1, Ikasgaien kaiera, 5. orrialdea

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

Ibilaldi baten egiten ari zelarik, Luisak harrabots ttipiak entzun zituen lurretik heldu.
Xinaurri bat tranpolin batean jauzika ari zen! Xinaurriak Luisari jokoa esplikatu zion.

 Aise da: laukitxoetan jauzi egin behar da. Zango bat laukitxo batean ezartzean, araberako puntu kopurua irabazten dugu. Baina gure artean hizkatzen gara beti, ez dakigulako puntuak nola konta.
Zenbakiak handiegiak dira.

 Lagunduko zaituztet.-erran zuen Luisak- Has zaitezte.

Puntu bakar bateko laukitxora heltzea zen aiseena. Baina xinaurriak hiru zango baizik ez zituen hartan ezarri. Luisak taula erakutsi zuen.

 3 aldiz puntu bat: 3 puntu. 3 ezarri behar da batekoen saileko batekoen zutabean. Lau zango 10 puntuko laukitxoan, beraz 4 bider 10 puntu: 40 puntu!

4 zifra ezarri behar da batekoen saileko hamarrekoen zutabean. Hirugarren jauzia egitean, haizeak xinaurria eraman zuen eta xinaurriak berrehun puntu baizik ez zituen erdietsi. 2 agertuko da batekoen saileko ehunekoen zutabean. Ondikoz, xinaurriak lurra hunkitu zuen. Beraz jauzi gisa konta zen.

 0 puntu heldu da! Beraz, 0 milakoen saileko batekoetan. Hamar mila puntu, hots, 1, milakoen saileko hamarrekoetan.

Azken jauziaren egiteko mementoa heldu zen. Xinaurria airatu zen, airatu, eta grazia handirekin ehun mila puntuko laukitxoan lurreratu zen!

 6 bider ehun mila, seiehun mila puntu heldu da! 6 ezarri behar da milakoen saileko ehunekoetan.
Orotara seiehun eta hamar mila, berrehun eta berrogeita hiru puntu erdietsi dituzu! Hobeki ulertzeko, aski da so egitea zenbakia nola deskonposatzen den.
Seiehun eta hamar mila, berrehun eta berrogeita hiru, hau da:
6 bider 100 000, gehi bat bider 10 000, gehi 0 bider 1 000, gehi 2 bider 100, gehi 4 bider 10,
gehi 3 bider 1.

Baina horra non heldu zen lehen xinaurriaren aurkaria, tranpolinaren erregina! Ederki jauzi egin zuen, eta laukitxo guzietan sei zangoren pausatzea kausitu.
Xinaurria azken jauziaren egitera abiatu zen, baina arrakastak harroturik, ez zen garaiz lurreratu!

Luisak emaitza deskonposatu zuen.
 Ehun milako zifrarik ez. Beraz, hirurogeita sei mila, seiehun eta hirurogeita sei heldu da:
6 bider 10 000, gehi 6 bider 1 000, gehi 6 bider 100, gehi 6 bider 10, gehi 6 bider bat. Lehen xinaurriak du irabazi.

 Zuri esker, lehiaketaren lehen irabazle ofiziala naiz!

Luisaren eskertzeko, xinaurriek jokoan parte hartzea proposatu zioten. Baina Luisak ez zuen nahi.

 Lau zango baizik ez ditut, ez dezaket zuek bezainbat egin.

Eta bideari lotu zitzaion, bere lagun xinaurriak ez lehertzeko kasu eginez.