Zenbaki osoak: unitate aldaketak km-tik m-ra

MMH CM1, Ikasgaien kaiera, 2. ikasgaia: Luzera unitateak.

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

Errazue, iratxoak! Zeri so zaudete?
Iratxoen herrixkari.
Hemendik mila hirurehun eta hamabost metrotan da. Ez da hain hurbil, alabaina.
Beste hura, trolen herrixka da. Ulertzen dut. Urrunenik den herrixka zein den jakin nahi duzue.
Xendra horren luzera neurtuko duzue.
Orenak beharko dituzue metro bateko erregela erabiliz.
Ui ui, haren urratsa zuen erregela baino askoz luzeagoa da.
Luzera handien neurtzeko, metroa baino handiago diren neurri unitateak behar dira.
Bat baino gehiago bada.
Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar.
Erraldoiaren urratsa zuen erregela baino hamar aldiz handiagoa da.
10 metro luze da, erran nahi baita dekametro bat.
Metroa "m" idazten da, dekametroa, "de-a-eme".
Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. 10 urrats egin ditu.
10 aldiz 10 metro, 100 metro heldu da. Hektometroa da, "hatxe-eme".
100 urrats eginen dituelarik, 100 aldiz 10 metro, berdin mila metro, hots, kilometro bat.
Erraldoiak ehun eta berrogeita hamalau urrats egin ditu.
Beraz, xendra ehun eta berrogeita hamalau dekametro luze da.
Orduan zein da xendrarik luzeena?
Xuxen zara, Mattin.
Luzera horien konparatzeko, unitate berean idatzi behar dira.
Iratxoen herrixkara joateko, mila hirurehun eta hamabost metro.
5 zifra kokatu behar da metroen zutabean,
1 zifra dekametroen zutabean,
3 zifra hektometroen zutabean
eta 1 zifra kilometroen zutabean.
Trolen herrixkara joateko,
ehun eta berrogeita hamalau dekametro.
Dekametroen zutabetik abiatuz idatzi behar da.
Dekametro bat berdin 10 metro, beraz ehun eta berrogeita hamalau bider 10 berdin mila bostehun eta berrogei metro.
Zein da beraz xendrarik luzeena? Dudarik gabe!
Eta zer luzera du kilometrotan?
Neurria kilometrotan irakurtzeko, kilometroen zutabeko 1 zifra irakurri behar da,
eta gero metroak.
Kilometro bat eta hirurehun eta hamabost metro, eta kilometro bat eta bostehun eta berrogei metro.
Zein da beraz xendrarik luzeena? Bai, Josefina! Mattinekin ados zara.
Biba zuek, iratxoak! Anitz dakizue luzera handiez, zuek hain ttipi izanik ere.

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2022