Zuzen perpendikularren ezagutzea

MMH CM1, Ikasgaien kaiera , 25. or. (3)

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

-Zurekin josta naiteke, Amaia?

 Bistan da. Helburua...

 Bikain! Jostatu arau esplikatuko didazu.

 Lehenik elkar ebakiz angelu zuzen bat osatzen duten bi zuzen aurkitu behar dira.

 Balio ote du hemen gelditzea?

 Bof! Bi zuzenek elkar ebakitzen dute baina ez dut uste angelu zuzenik baden. Eskuairaz egiazta ezazu.

 Angelu zuzena dea?

 Segur izateko, eskuaira zentzu egokian kokatu behar da. Hola. Eskuairaren angelu zuzena
bi zuzenei zehazki egokitu behar zaie. Zoaz angelura, bi zuzenen ebaki guneraino.

 Ezetz! Ez da ongi egokitzen. Ez da angelu zuzena. Segi dezagun. Hau ere ez. Baina horrek, angelu zuzena dirudi.

 Iduri du baina ez da aski. Frogatu behar da, Peio.

 Eskuaira kokatzen dut. Bi zuzenei egokitzen zaie. Angelu zuzena da. Eskuaira ez da tronpatzen, markatzen dut.

 Eta bortxaz, angelu bat zuzena delarik, beste hirurak ere hala dira. Lau angeluak berdinak dira.
Badakizu zer erran nahi duen?

 Bai. Bi zuzenek angelu zuzen bat osatuz elkar ebakitzen dutelarik, bi zuzen horiek perpendikularrak dira.

 Hori bera. Zuzen berdea perpendikularra da zuzen beltzarekiko E puntuan. Beraz, zuzen beltza ere perpendikularra da zuzen berdearekiko. Bi perpendikular betan aurkitu ditugu.

 A! Zuzen perpendikularrak aurkitu behar dira! Erran behar zen! Aise da.

 A bai? Eta “izigarri zalu” moldean ezarriz?

 Nola ote?

 Hola.

 Ez dira perpendikularrak. Perpendikularrak dira. Ez dira perpendikularrak. Ez... hem, zaude. Bai, perpendikularrak dira.

 Ha ha ha ha ha!