Zenbaki hamartarrak zatiki gisa idaztea

MHM CM1, Ikasgaien kaiera, 35. or. (2)

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

-To! Agur, Ulertezina sorgina! Zer nahastura magiko prestatzen ari zara? Suzirien agerrarazteko nahastura magikoa da, nik uste. Eta, Ulertezina? Ez dakizu nola egin? Idazkera hamartarrak zaitu trabatzen?

 Beharbada sorginari ez zaio aise kantitateen adierazteko molde berri horri egokitzea... Sorgin liburu zaharretan, kantitateak zatikitan idatziak ziren. Sorgin eskolan, taula bat erabiliz ikasi genuen. Izigarri lagungarri izan zait!

 Ideia ona duzu! Taula baten erabiltzera entsea gaitezen. Ulertezina, ez da beti magia erabiltzen ahal! Burmuinaren erabiltzea ere on da batzuetan. Has gaitezen. Ulertezinaren laguntzeko, zenbakia zatiki hamartarretan deskonposa daiteke. Adarbakar adarraren kasuan, hiru kakotx bi, heldu da
3 bateko eta 2 hamarreko. Parte osoa kakotxaren ezkerraldean da, beraz 3 da. Parte hamartarra kakotxaren eskuinaldean da, beraz 2 da.

 Eta gero, taularen erabiltzea aski da.

 Urrezko loreen petaloen kasuan, hamalau kakotx hirurogeita bost, heldu da hamalau bateko,
6 hamarren eta 5 ehunen. Zifra horiek taulan idatzi behar dira. Heldu da: hamalau; hamarreko bat eta 4 bateko. Gero, kakotxaren eskuineko lehen zifrak hamarrenen kopurua adierazten du.
Beraz 6 hamarren. Kakotxaren eskuineko bigarren zifrak ehunenen kopurua adierazten du. Beraz, 5 ehunen. Azkenik, zatiki hamartar gisa deskonposa daiteke.

 Eta gauenararen kasuan, hogeita sei bateko eta zazpi hamarren. Taula osatzen ikasi duenetik, Ulertezinak dena ulertu du nahastura magikoei buruz. Izena aldatzea ere erabaki du.
Orain Argitxu du izena!

 Horra zertako zuen nahastura magikoa azkenean: suzirien egiteko bere izen berriaren ohoretan!
Ha! ha! Ha! Ha!