Masen neurtzea

Masen neurtzea

MMH CM1, Ikasgaien kaiera, 20. ikasgaia: Neurri unitateak.
Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

Egun on, Erne ahizpak! Laguntzarik behar ote duzue? Bistan da biziki azkarrak zaretela, dudarik gabe, baina...
Mm... Pegarrik pisuena beste museo batera eraman behar duzue?
A bai. Eta pisuena zein den jakiteko, haien masak konparatuko dituzue balantza bat erabiliz.
Hem... Zaila izanen da bi pegarren mugitzea. Hobe da bata bestearen ondotik pisatzea, lekuan berean.
A, balantza. Bikain. Eta zer neurri unitate erabiliko ote duzue? Olio lanpak? Ados. Ikus dezagun. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Pegarrak bost olio lanpa pisu du.
Orain beste pegarra pisatu behar da. Ederki. Eta orain, zenbat olio lanpa behar ote da balantzaren orekatzeko? Bat, bi, hiru, lau, bost eta sei. Hum, ez. Ez arras. Bost lanpa eta erdi erran nezake.
Baina ez da biziki zehatza. Pegar hau bestea baino doi bat pisuagoa da.
Baina zenbat pisuago? Ez dugu lanpa bat bitan moztuko, ,alabaina!
Bistan da ezetz, airean mintzo nintzen.
Haatik, segur da pegar hau bestea baino pisuagoa dela. Hau duzue mugitu behar. O! Jakin nahi zenukete zenbat pisu duen xuxen? Bada, biziki zehatz izateko, ez da olio lanparik ez eta harririk erabiltzen ahal, adibidez. Harri guziek ez baitute masa bera.
Beraz, neurri unitate seguragoa behar dugu, denek erabiltzeko gisakoa.
Hortako asmatu zituzten gramoak eta kilogramoak.
Aitzina! Entsea itzazue otoi!
Pegarrak hemezortzi kilo eta bostehun gramo pisu du xuxen. Biba zuek, Erne ahizpak!
Ez da zeren, gogotik lagundu zaituztet.
Zuen pegarra beste museora eramaten uzten zaituztet. Laster arte, aldaira langile erneak!

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2022