Tenorearen irakurtzea

Tenorearen irakurtzea

MHM CM1, Ikasgaien kaiera , 39. or. (2)

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

-Tirrin jauna, zer duzu?

 Sakelaño anderearekin hitzordua dut, sakelako ordularirik ederrenarekin!

 A! amodiozko hitzordua ote?

 O, o, o ez dakit ene ezkilatxoak nola antola.

 Biziki ongi dituzu hola-hola. Zergatik arranguratzen ote zara?

 Sakelaño anderea tenoreari hertsiki atxikia da, ez dut berantean izan nahi.

 Zer tenoretan duzue hitzordua?

 Sakelaño han izanen da hamarrak eta bostean, ttanko. Minutu bateko beranta baldin badut, sutan jar liteke.

 Zergatik izitzen zara? Ez dira oraino hamarrak. Bederatziak eta berrogeita hamasei dira. Baduzu astia.

 Bederatziak eta berrogeita hamasei diozu? Baina bederatziak eta berrogeita hamasei baldin badira, hamarrak eta bosti aise hurbilago gara bederatzi orenei baino!

 Egia duzu. Funtsean, bederatziak eta berrogeita hamasei errateko ordez, hamarrak lau guti erran genezake.

 Eta bai, hola, argi da lau minutu baizik ez direla eskas hamarrak izateko. Hitzorduetara tenorez heltzeko balio du.

 Bereziki ezkilatxoen apailatzeko oren bat behar dutenentzat.

 Segur ongi ditudala?

 Bederatziak eta berrogeita hamazazpi dira, edo, hamarrak hiru guti. Hiru minutu baizik ez dira eskas hamarretara heltzeko, eta beste bost minutu hamarrak eta bostera heltzeko. Beraz, zortzi minutu gelditzen zaizkizu.

 Zortzi minutu besterik ez? Ui ui ui! Ernatu behar dut!

 Ez zaitez gehiegi luza, Robot jaunarekin bazkalduko gara eguerditan. Bazkaria tupinan
da jadaneko, su eztian egosten ari.

 Bai, egia duzu, Digit. Orduan... oren bat, bi oren... Bi oren eta bat, bi, hiru minuturen buruan itzuli beharko naiz.

 Ez ez: 2 oren eta 2 minutu! Hamarrak bi guti dira.

 Zazpi minutu baizik ez dira eskas hamarrak eta bost izateko! Oraingoan, berantean naiz!

 Zaude! Lorea ahantzi duzu. Baliagarri izanen zaizu Sakelaño anderearen eztitzeko!