Iraupenen estimatzea

Iraupenen estimatzea

MHM CM1, Ikasgaien kaiera , 39. or. (3)

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

-Ikusi duzueia? Artolak hiru jokalari driblatu ditu, eta baloia haga-etzanaren azpira aurtikiz atezainari nagusitu zaio!

 Zerbait huts egin dut?

 Bai, Tirrin jauna. Artolak gola sartu du bost mila hirurehun eta berrogeigarren segundoan.

 Barka, Digit, baina ez dut ulertzen zer diozun. Bost mila hirurehun eta berrogei segundo? Galdua naiz. Zergatik segundotan kontatzen ote duzu?

 Hala baita: bost mila hirurehun eta berrogeigarren segundoan du gola sartu.

 Segur naiz hala dela. Baina gertakari bat denboran kokatzeko, egoeraren araberako
denbora unitatea hautatu behar da. Oren bat baino luzeago den futbol partida baten kasuan,
hobe da minutuen erabiltzea iruzkinak egiterakoan.

 Ados. Orduan, bost mila hirurehun eta berrogei segundo zenbat minutu heldu ote da? Hirurogeiz zatitu behar da. Laurogeita bederatzi minutu heldu da. Beraz, erran daiteke gola laurogeita bederatzigarren minutuan sartu duela.

 Eta partidak laurogeita hamar minutu irauten baitu, minutu baten buruan bukatuko da. Ez dea argiago?

 Hala da bai, Tirrin jauna. Eta partida kasik bururatua da!

 Aldi honetan ere, egoeraren arabera izanen da. Adibidez, emm... eman dezagun...

 E, partida! Baduzu burutik, Tirrin jauna?

 Hegazkin hori ikusten ote duzu? Haren hegaldiaren iraupenaren estimatzeko, orenak erabiliko dira.
Pentsa hegazkin komandantea hola mintzo balitz:"Gure hegaldiak hamar mila eta zortziehun segundo iraunen du."

 Egia, nehork ez luke ulertuko hau duela erran nahi: "Hegaldiak hiru oren iraunen du."
Ezen oren batean, hiru mila eta seiehun segundo dira, beraz hiru oren, heldu da hiru bider hiru mila eta seiehun segundo, erran nahi baita hamar mila eta zortziehun segundo.
Partidara itzul gaitezen, Tirrin jauna!

 Bai, bai, zaude istant bat.

 Partida berriz hasten da eta... Barka, Tirrin jauna, baina ez dakit nola iruzkinduko dugun.

 Zergatik?

 Minutu bat baino gutiago gelditzen da, baina ez omen dut segundorik aipatu behar...

 Baietz! Denbora guti gelditzen delarik segundoak erabil ditzakezu. Minutu bat baino gutiago, erran nahi du hirurogei segundo baino gutiago. Orduan zenbat denbora gelditzen ote da?

 Hiru segundo gelditzen dira... bi, bat... Epaileak txistuz partidaren bukaera adierazi du. Gola berriz ikus dezagun kamera geldian.

 Hori ere interesgarria da. Errazu, zer unitate erabiliko zenuke karakoil batek kilometro baten egiteko behar duen denbora neurtzeko? Segundoa? Minutua? Orena?