Teknologia 4. zikloan lantzeko ezagutza-fitxak

Lau gai:

1. Diseinua, berrikuntza eta sormena (31 fitxa)
Design, innovation et créativité
2. Objektu teknikoak, zerbitzuak eta jendartean duten eragina (15 fitxa)
Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société
3. Objektu eta sistema teknikoen modelizatzea eta simulazioa (26 fitxa)
La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques
4. Informatika eta programazioa (20 fitxa)
L’informatique et la programmation
Lexikoa: euskara-frantsesa

Ikas argitaletxearen baimenik gabe, obra honen parte batez edo osoki kopiatzea edota zabaltzea debekatua da.

1-Diseinua, berrikuntza eta sormena
1-Design innovation créativité
2-Objektu teknikoak zerbitzuak...
2-Objets techniques, services...
3-Objektu & sistema teknikoen modelizatzea
3-Modélisation & simulation
4-Informatika & programazioa
4-Informatique& programmation
Lexikoa-EU-FR
Zientziak eta teknologia - Teknologia PDF Kolegioa - 5.a Kolegioa - 4.a Kolegioa - 3.a 4. Zikloa

©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2022 (itzulpenarentzat)