Südürhon inspektorearen inkestak - 2. zikloa

Poliza inkestaz osotürik den fitxategi hau 2. zikloko ikasleer xüxentürik zaie. 40 fitxa 5 ala 10 inkestatako 6 sailetan bederazkatürik dira.

Aurkibidea

Diamante ohointza ...............................8
Koxeren bizikleta ebatsi dute. ............9
Ohoinak txokolatea gustukoa du. .......10
Ausikia ...................................................11
Beltxaran desagertu da. ......................12
Kasu tinduari! .......................................13
Urrezko estatua ....................................14
Lukasen gatua ......................................15
Joia desagertuak ..................................16
Erremedio ohointza .............................17
Auto ebasketa .......................................18
Diamantezko lepokoa ..........................19
Hitz itsusiak ..........................................20
Alegiazko dendaria ...............................21
Non ote dira lursagarrak? ...................22
Eskua kutxan ........................................23
Sutea ......................................................24
Ohointza “Segur” banketxean.............25
Begi lagun galduak ...............................26
Azukrea gasolioan ................................27
Errota zilatuak ......................................28
Tulipa xehatuak ....................................29
Erakusleiho hautsia .............................30
Ehun kilo zaldi kaka .............................31
Gutun izengabea ..................................32
Margolan bat desagertu da. ................33
Ohoina busti da. ...................................34
Hezurretaraino bustirik .......................35
Produktu lanjerosa ...............................36
Adio klafutia! ........................................37
Elurra mara-mara .................................38
Sagu ziloa ..............................................39
Errota zilatzeak ....................................40
Ezkila dorretik ......................................41
Ziztu bizian ............................................42
Olentzeroren astoa ..............................43
Sumendi ................................................44
Estatua desagertu da. .........................45
Hiru ile luze ...........................................46
Gidari lanjerosa .....................................47
Zuzenketak ...........................................49

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2019, euskarazko itzulpenarentzat