Zenbaki handiak: Miliarrak

MMH CM2, Ikasgaien kaiera, 1. ikasgaia: Zenbaki handiak.

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

Zenbaki handiak: miliarkoak (2 ahots)

 Udaberria heldu baitzen, Luisa lili biltzen hasi zen. Zein ziren ederrak urtaro horretan! Baina satorrak ez zituen kontuan hartu. Luisa satorrari jarraiki zitzaion, kexu.

 E! Barkamena eska zenezakete jendetasunez.-egin zien oihu- Baina zer ari ote dira sator horiek?—zioen Luisak bere baitan.

Satorrak Luisari esplikatu zion zenbaki handien deszifratzen ari zirela.
Tronpatuz geroz, froga bat gainditu behar zuten. Baina arazo bat bazen:
sator bihi batek ere ez zekien halako zenbakien irakurtzen.
Luisaren aldi zen orduan. Satorrei proposatu zien zenbaki horien irakurtzen irakastea. Suharki onartu zuten. Luisak esplikatu zien zifrak hirunaka bereizi behar zirela, bukaeratik hasiz.

 Azken hiru zifrak batekoen saileko zifrak dira, ondoko hirurak, milakoen sailekoak. Ondoko saila milioikoen saila da.

 Satorrek galduak iduri baitzuten, Luisak esplikatu zien.

 Sail bakoitzean hiru zutabe dira. Batekoena, hamarrekoena eta ehunekoena.
Seiehun eta laurogei milioi seiehun eta hirurogeita hemezortzi mila, bostehun eta hirurogeita hamazazpi. Sailen izenak inguratuak dira. Eskuarki, batekoen saila ez da izendatzen.

 ?!

 Ez kexa! Hona orain.. miliarkoen saila! Bost miliar, seiehun eta laurogei milioi, seiehun eta hirurogeita hemezortzi mila, bostehun eta hirurogeita hamazazpi.

 Satorren aldi zen orduan. Lehen satorra dudan zen.

 Bost miliar... hirurogeita zortzi milioi... seiehun eta hirurogeita hemezortzi mila... bostehun eta hirurogeita hamazazpi.

 Ufa! Satorrek jostatzen segitu nahi zuten.

 Bost miliar seiehun eta laurogeita sei milioi hirurogeita hemezortzi mila bostehun eta hirurogeita hamazazpi.

Zein aise zen! Baina satorrak mutur egiten hasi ziren. Luisak ulertu zuen zer zuten arrangura. Zenbakien irakurtzen ikasi baitzuten, ez zen gehiago frogarik gainditu beharko. Enoatuko ziren! Baina Luisari zerbait bururatu zitzaion.
Luisak, lili sorta harturik, lagunak han utzi zituen, kontenxko, satorrei beste desafiorik atzemanik.

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2022