Zenbaki hamartarren tartekatzea

MMH CM1, Ikasgaien kaiera, 18. ikasgaia: Zenbaki hamartarrak.

Bideoa deskargatu
Bideoa frantsesez
Fitxa pedagogikoa frantsesez
Transkripzioa

Transkripzioa

Zenbaki hamartarren mugatzea eta tartekatzea

 Ai! Ai! Ai! Ulertezina sorginaren niniak haren azti makila saltokia desordenan ezarria du!

 Horra! Azti makilak prezioaren arabera sailkatuak dira berriz. Ulertezinaren magia ez da beti aski. Hauek bederazka bildu beharko ditu.

 Hau laurogeita bat euro baino gehiago gosta da eta laurogeita bi euro baino gutiago.

 Baina non bilduko ote du?

 Begira, Ulertezina, laurogeita bat euro eta laurogeita bi euro gosta diren makilen artean altxa dezakezu, ezen elkarren segidan diren bi zenbaki arrunten
artean, zenbaki hamartarrak tartekatzen ahal dira.

 Bistan da. 81,70 euro hau da: laurogeita bat euro eta hirurogeita hamar zentimo
edo laurogeita bat bateko eta hirurogeita hamar ehunen. Eta bi azti makila hauek 80,10 euro eta 80,65 euro gosta dira.

 Biba zu, Ulertezina! 80,10 euro hau da: laurogei bateko gehi hamar ehunen. Beraz, laurogei baino handiagoa da, eta laurogeita bat baino ttipiagoa.

 80,65 hau da: laurogei bateko, gehi hirurogeita bost zentimo. Eta hirurogeita bost ehunen, hamar ehunen baino gehiago da. Beraz, makila hori tarteka daiteke 80,10 euroko makilaren eta 81 eurokoaren artean.

 Eta hau, orduan? Baietz, badakizu Ulertezina.

 Laurogei batekoez gain, bost ehunen badira. Beraz, 80 baino handiagoa da.
Eta 80,10 laurogei bateko eta hamar hamarren izanki laurogei eta bost ehunen baino handiagoa da.

 Beraz, 80,05 kokatzen ahal da laurogeiren eta 80,10en artean. E! Zaude, aprendiz! Ulertezinari joko txar bat eginen diogu. Ulertezina gogotik ari izan beharko da bere azti makila saltokiaren altxatzen!

 O ez, o ez Malizia!

©Ikas euskal pedagogia zerbtizua, 2022