MMH CM2 - Baliabide fotokopiagarriak

Saio bakoitzeko materiala bakarka edo taldeka lantzeko, fotokopiatzeko fitxen bidez.
MHM CM2 Ressources fitxategiaren bigarren partea bildua da liburu honetan.

Ikus ere

Mini-fitxategiak Saioen gida Metodoaren gidaliburua

Aurkibidea

1. modulua
Kalkulu kateak
Bete beharreko txekeak
2. modulua
Zenbakikuntzako ariketak
Zuzen graduatuak
Errituala: Eguneko zenbakia (1)
Plubiometria buruketa
Kalkuluak

3. modulua
Zuzen graduatuak
Zenbakikuntza ariketa
Hegaldien ordutegia
Kronomat 1
Angeluen ezagutzea
Poligonoei buruzko ariketak
Begi engainua: marrazkia eta marraztea

4. modulua
Kalkulu katea
Erronboei buruzko ariketak
Kronomat 2

5. modulua
Tartekatze ariketak
Errituala: Eguneko zenbakia (2)
Diagrama

6. modulua
Bereizketa jarduera
Zatikiei buruzko ariketak 1 eta 2
Figuren marrazteko aginduak
Aginduen idaztea
Zatikiak zuzen graduatuan

7. modulua
Errituala: Zatikiak
Kronomat 3
Zatikiei buruzko ariketak
99ren gehitzea eta kentzea

8. modulua
Errituala: Zuzen graduatuak
Zatikiei buruzko afixa eredua
Zatiki hamartarrei buruzko ariketak
Orotariko ariketak
Errituala: Eguneko zatikia (1)
Tenoreari buruzko ariketak
Biderketa taulak
200en eta 500en kentzea

9. modulua
Kronomat 4
Diagrama
Biderketa taulen jarraipena
Fraktalak

10. modulua
Zuzen graduatuak
Errituala: Eguneko zenbakia (3)
Zatiki hamartarrei buruzko ariketak
Kronomat 5
Zuzenen sailkatzea
Zuzen paraleloei buruzko ariketa

11. modulua
Errituala: Eguneko zenbaki hamartarra (1)
Errezeta buruketa
Zuzen perpendikularrei buruzko ariketak
Tangrama
Zatikiak

12. modulua
Errituala: Eguneko zenbaki hamartarra (2)
Begi engainua
Errituala: Bila ezazu lekuz kanpo dena
Kronomat 6
Hirukiei buruzko ariketak
Proportzionaltasun buruketak
Proportzionaltasuna

13. modulua
Errituala: Eguneko zatikia (2)
Angeluei buruzko ariketak
Proportzionaltasun buruketak
Neurrien liburuxka
Azalera buruketak
Zatikiak eta Legoak
Hiriko planoa

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua 2022