02_Euskal Kantu Txapelketa

Titulua
Entzungaia
A1 jarduera: Irulegiko Irratia
Ikus B1.1 liburukiaren 28. orrialdea
E2 jarduera: Negua joan da ta
Ikus B1.1 liburukiaren 37. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.