11_Auzoan zer berri den ?

Titulua
Entzungaia
D1 jarduera : Zer gertatu da gaur ?
Ikus B1.1 liburukiaren 174. orrialdea
E1 jarduera : Euskal irratiak izeneko sarea
Ikus B1.1 liburukiaren 175. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.