15_Etorkinei ongi etorria

Titulua
Entzungaia
A1 jarduera: Berri saileko titulu nagusiak entzun
Ikus B1.1 liburukiaren 232. orrialdea
B1 jarduera: Ikaskideari entzunaren bilduma egin
Ikus B1.1 liburukiaren 233. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.