IKASBIDE B1.1 - Ikaslearen fitxategia

IKASBIDE metodoak ikasleak ahal bezain laster euskaraz komunikatzeko gai izatea du helburu. Horretarako jokamolde egokiak eta Europako Erreferentzia Markoan oinarrituak diren euskarri argi eta praktikoak eskaintzen ditu.
Liburuki hau lau ikas-unitatez osatua da eta 100 oreneko iraupena du. Ikas-unitate bakoitzak lau jarduera bilduma ditu, bai eta azken jarduera bat ere, landu gaiak eta helburuak biltzen dituena. Jarduera bakoitzak bost oreneko iraupena du. Bost oreneko jarduera bilduma horiez gain, bada azken bat, iraupen berekoa, ikasle bakoitzak neur dezan zertan den hastapenean finkatu helburuei begira, hots, zer heinetaraino ikasia eta landua barneratua duen. Ontsalaz, ikas-unitate bakoitzak hogeita bost oreneko iraupena du orotara.
Formakuntza abiatu aitzin, ikasleei maila-proba eginarazten die AEK-k. Proba horretan ukanen dituen emaitzen arabera, eta haren komunikazio gaitasunak eta beharrak xeheki finkatu ondoren, gisa honetako ikas-prozesuan sartuko da ikasle bakoitza:

Jarduera bildumak honela egituratuak dira:
  Presta izeneko atalean, ekintza komunikatibo nagusia prestatuko da, jarduera-bildumako gaiei eta dagozkien hiztegia eta gramatika nozioak landuz.
  Ikas izeneko atalean gramatika nozioak barnatzen dira eta horrez gain, ikas-prozesuaz gogoetak egiten.
  Egin izeneko atalaren helburua ekintza komunikatibo nagusia lantzea da. Ikasleen arteko elkarreragina bultzatuko da ahozko eta idatzizko ulermenaren eta adierazpenaren bidez.
 Ikusmolde kulturala izeneko atalean euskal kultura eta oraingo mugimendu soziokulturalak aipatuko dira.
Jarduera-bildumaren bukaeran, azkenik, ariketen zuzenketak badira, bai eta nork bere burua “ebaluatzeko” tresna ere (Zertan naiz?).
Jarduera zenbait ikasleak bakarrik lantzekoak dira; bizkitartean, ikasbidearen ekintza komunikatibo gehienak taldean eta AEK-ko irakaslearen laguntzaz burutzeko antolatuak dira.

Euskara Fitxategiak Helduen erakaskuntza

©Ikas euskal pedagogia zerbitzua, 2023