20_Kontsumoa

Titulua
Entzungaia
A1 jarduera: Saltegian haserre
Ikus B1.1 liburukiaren 310. orrialdea
C1 jarduera: Eusko, euskal moneta bideoa
Ikus B1.1 liburukiaren 312. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.