1_Kantuz sortu naiz eta...

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Lehiakideak
Ikus B1.1 liburukiaren 17. orrialdea
D1 jarduera: Epaimahaikideen iritziak
Ikus B1.1 liburukiaren 19. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.