13_Tokiko janaria tokiko saltegian

Titulua
Entzungaia
D1 jarduera: Partaidetzako janari saltegia
Ikus B1.1 liburukiaren 206. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.