12_Jende ibiltariak

Titulua
Entzungaia
A1 jarduera: 120 karabana Angelun
Ikus B1.1 liburukiaren 78. orrialdea
D1 jarduera: Suprefetaren adierazpena jende ibiltariei buruz
Ikus B1.1 liburukiaren 190. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.