Entziklopediak

Euskarazko hainbat eduki digital biltzen dituzten guneak bildu ditugu hemen. Guziak 2. mailako ikasleei zuzenduak.

Irakaskuntzarako baliabide osagarriak dira, eskola-liburuen lagungarri.

AUÑAMENDI


WIKIPEDIA