Matematikak lantzen CP fitxategia - batuaz

Rémi Brissiaud-ren J’apprends les maths fitxategiaren itzulpena.

Aurkibidea

Aritmetika

Kopuruak irudikatu
- Abakoa
- Dadoaren konstelazioa <5
- Dadoaren konstelazioa <10
- Dadoaren konstelazioa >10
- Dirua
- Erhien konfigurazioa <5
- Erhien konfigurazioa >5
- Kanikaren kutxak <5
- Kanikaren kutxak <10
- Kanikaren kutxak >10
- Klik-klak kartoiak
- Letrazko idazkerak
- Orotariko konstelazioak (5eraino)
- Zenbakien lerroa
- Zenbakien taula Kanikarrek eta Dedek bezala
- Zenbakikuntza hamartarrera buruz
- Zenbakikuntza hamartarra

Ordenatu, ezaupideei ohartu
- Zenbakiak ordenatu
- Zenbakiak erkatu (> eta <)
- Laukitxo bat kokatu (taula cartesiarrak)

Idazkera aritmetikoak
- + eta = ikurrak
- Berdintza bat egin
- Zero zenbakia
- Batuketazko deskonposaketak
- - ikurra
- + eta - bereizi
- > eta < ikurrak
- Zenbakikuntza hamartarra

Eragiketetako teknikak
- Lerroan egin batuketara buruz
- Lerroan egin batuketa (1)
- Lerroan egin batuketa (2)
- Zutabekako batuketa

Kalkulatzeko jokabideak
- Baturak <5
- Baturak <10 : 5ekoa gainditu (4 + 3 adibidez)
- Beste batura <10 (6 + 3 adibidez)
- Batuketaren trukakortasuna
- "Doble ttipiak"" (5 + 5 erainao)
- Kenketa (1) : guti ken
- Kenketa (2) : anitz ken
- 10en osagaiak?
- Bostekoa berrikusi (7 + 5 adibidez)
- "Doble handiak" (10 + 10eraino)
- Hamarrekoa gainditu
- Batura bat laburtu
- 21 + 7 ; 24 + 6 ; 23 + 9 gisako baturak
- 2 zifrako zenbakien batura

Problemak
- Norberak zuzendu problemak
- Gordailuarekin problemak
- Honenbeste banatu
- Kanikarren kutxa-estalkiak
- Diruari doazkion problemak
- Banaketa ezberdinaren egoerak
- Orotariko zenbaki problemak
- Problemen ebazteko atelierak (PEA)

Geometria

- Erregelaz marraztu
- Irudi bat laukiduran kopiatu
- Laukiduraren laukitxo batzuk kokatu
- Ezkerra eta eskuina (norberaren eta besteen baitan)
- Hiru dimentsioko iruditik planora iragan
- Solido baten hatza
- Taula cartesiarrak
- Geometria irudiak ereduen laguntzarekin marraztu

Neurtzeko lehen urratsak

- Luzera erkaketa
- Luzera neurketa (izari bat erabiliz)
- Luzera neurketa (cm-a)
- Denbora : dataren sistema ulertu
- Masak : erkaketa et kg-tan neurtu

Matematika Fitxategiak Matematikak lantzen CP - 1. urtea

© IKAS 2002, euskarazko itzulpenarentzat