Matematikak lantzen CP fitxategia - batuaz  agortua 

Rémi Brissiaud-ren J’apprends les maths fitxategiaren itzulpena.
Fitxategi hau agortua da eta ez da gehiago inprimatuko. Bazkide izanez geroz, PDF bertsioa deskarga dezakezu hemen.

Aurkibidea

Aritmetika

Kopuruak irudikatu
 Abakoa
 Dadoaren konstelazioa <5
 Dadoaren konstelazioa <10
 Dadoaren konstelazioa >10
 Dirua
 Erhien konfigurazioa <5
 Erhien konfigurazioa >5
 Kanikaren kutxak <5
 Kanikaren kutxak <10
 Kanikaren kutxak >10
 Klik-klak kartoiak
 Letrazko idazkerak
 Orotariko konstelazioak (5eraino)
 Zenbakien lerroa
 Zenbakien taula Kanikarrek eta Dedek bezala
 Zenbakikuntza hamartarrera buruz
 Zenbakikuntza hamartarra

Ordenatu, ezaupideei ohartu
 Zenbakiak ordenatu
 Zenbakiak erkatu (> eta <)
 Laukitxo bat kokatu (taula cartesiarrak)

Idazkera aritmetikoak
 + eta = ikurrak
 Berdintza bat egin
 Zero zenbakia
 Batuketazko deskonposaketak
 - ikurra
 + eta - bereizi
 > eta < ikurrak
 Zenbakikuntza hamartarra

Eragiketetako teknikak
 Lerroan egin batuketara buruz
 Lerroan egin batuketa (1)
 Lerroan egin batuketa (2)
 Zutabekako batuketa

Kalkulatzeko jokabideak
 Baturak <5
 Baturak <10 : 5ekoa gainditu (4 + 3 adibidez)
 Beste batura <10 (6 + 3 adibidez)
 Batuketaren trukakortasuna
 "Doble ttipiak"" (5 + 5 erainao)
 Kenketa (1) : guti ken
 Kenketa (2) : anitz ken
 10en osagaiak?
 Bostekoa berrikusi (7 + 5 adibidez)
 "Doble handiak" (10 + 10eraino)
 Hamarrekoa gainditu
 Batura bat laburtu
 21 + 7 ; 24 + 6 ; 23 + 9 gisako baturak
 2 zifrako zenbakien batura

Problemak
 Norberak zuzendu problemak
 Gordailuarekin problemak
 Honenbeste banatu
 Kanikarren kutxa-estalkiak
 Diruari doazkion problemak
 Banaketa ezberdinaren egoerak
 Orotariko zenbaki problemak
 Problemen ebazteko atelierak (PEA)

Geometria

 Erregelaz marraztu
 Irudi bat laukiduran kopiatu
 Laukiduraren laukitxo batzuk kokatu
 Ezkerra eta eskuina (norberaren eta besteen baitan)
 Hiru dimentsioko iruditik planora iragan
 Solido baten hatza
 Taula cartesiarrak
 Geometria irudiak ereduen laguntzarekin marraztu

Neurtzeko lehen urratsak

 Luzera erkaketa
 Luzera neurketa (izari bat erabiliz)
 Luzera neurketa (cm-a)
 Denbora : dataren sistema ulertu
 Masak : erkaketa et kg-tan neurtu

Matematika Fitxategiak Matematikak lantzen CP - 1. urtea

© IKAS 2002, euskarazko itzulpenarentzat