Antzerkia

Autorearen identifikazioa eskas.
Antzerkia
ALLANDE: Goizeko zortzi orenak dira.
Estebe ohian da.
Maider ere bai.
Maritxu lo da goxoki.

TOMAS: Ohetik kanpo elkitzen nüzü.
Eia potikoak eta neskatilak jeikitzeko tenoria dela!

LAURA: Oh ! Nik ez dit inbeia jeik!
Zer goxo dian ohian!
CEDRIC: Bon, ni jeikitzen nüzü!

MARITXU: Ni ere bai to, ordüan!
Bena non da Maddia?

PAULINE: Hor nüzü bai!

TOMAS: Eia , begitarta eta abia gitian eskolalat !

ALLANDE: Bena, non egon da Maider?

PAULINE: Behar dizügü berriz etxerat ützüli haren txerka …

OROEK: Oh! Zer hastiala!

MARITXU: Alo, zotüka zite Maider!!

LAURA: Bena, bakantza handiak dütützü orai. Ez düzü haboro eskolarik!!

Antzerkia