Lehen garaia. Lehen bi asteak : Aurkezpena/ Eskolako hiztegia

1. Pelota joküa :

Bata besteari igorri pelota edo balua eta bere izena erran :

« Nola deitzen zira ? Ni deitzen nüzü….. »

2 . Telegrama joküa :

Behar da katea bat egin haurrak oro esküak emanik . Haur bat elkitzen da kanporat. Kateako haurrek behar düe aüzoaren esküa tinkatü behin, berritan, edo nahi bezala….eta ber mezüa iraganarazi katea bazterreala. Kanpoan dena sartzen da eta erraiten dü nor ikusten düan memento hartan mezü iraganarazten.

“ ….. düzü”

3. Izenen katea:

5 - 6 algarri esküak emanik. Lehenak bere izena emaiten dü, eta bigerrenak lehenarena eta berearena, hirugerrenak emaiten dütü lehen bi izenak eta berearena……

" Hori …. düzü , Hori…. düzü eta ni… nüzü”

4. Utsümandoka:

begiak tapatürik lepoko batekin, haur batek behar dü beste haur baten begitartea hunki eta pentsatü nor den.

“…. düzü”.

5. Ontsa jin:

erakasleak badü afitxa bat esküan erakusteko zer memento den. Haurrak kanpoan dira herrokan , gelan sartzeko prest. Lehenak erraiten dü “Egün hon/Arrestiri hon/Gaü hon” mementoaren arabera eta erakasleak arrapostüa "aintzina! Sar zite !” Hori erran eta jartea joan behar düe, ez epantxüan izateko.

6. Hitz untzia :

Egün oroz, hitz (hitza eta marrazkia) berri bat ezarri behar da gelan egonen den untzi batetan (albumetako hitz, gelako hiztegi…..). Eta aintzineko egünetako hitzak arrapikatü eta bürüan sartü.

Karta- hizdün horiek lotzen dira erraztün (anneau) batekin haur bakoitxarentako eta etxerat eramaiten ahal dütükee gaü oroz etxekoer erakusteko zer ikasi düen eskolan.

7. Puttuttu.ren zaküa :

Egün oroz ezarten da egiazko gaüza bat zaküan (arkatza, libürü, ….). Biharamenean beste bat eta……. Haurrer behar zaitze orhitü barnen diren gaüzak oro ( egünkoa, atzokoa, herenegünkoa,….).

8. Borta joküa: (Cf AEK ko metoda)

Afitxatü testoak gelan eta taldean lantü .

Toc Toc!

“-Nor da?
Petti nüzü.”

9. Telefona joküa: (Cf AEK ko metoda)

“Bai! Nor zira?
Amaia nüzü
Amaia? Zoin Amaia?
Amaia Errekalde nüzü. Kattin hor da?
Bai! Zaude ixtant bat…. Kattin”

10. Txontxongiloa:

Gela xokoen ikasteko Barbau bat erabili . Egün oroz, gorde barbaua xoko batetan eta goizan heltzean barbaua txerkatü eta erran :

« Non da barbau ? Barbau tinta xokoan düzü, libürütegian düzü…. »

Eskolako günen ikasteko erabili ere bai .

“Barbau jangian düzü, komitatean,barrioan, jokü gelan,….”

Etxez etxe zer bizitzen düan? Gaüan , erakasleak haur baten zaküan gordatzen dü eta harek etxerat eramaiten dü.Etxekoek argazki hartzen düe (appareil jetable bat kurriarazi Barbauarekin) eta gero eskolan idatzi zer egin düan Barbauak = Barbauaren kaiera.

11. Gelako afitxak:

Ez dit entelegatzen
Arrapika ezazü plazer badüzü
Nola idazten da?
Nola erraiten da?
Ahal niza joaiten komitateala?
Ahal niza joaiten südürraren xahatzera?

12. Webgüne zonbait:

 http://www.zernola.net/jokoak.asp?Erakutsi=1
 http://www.zarauzgune.com/index1.htm
 http://www.teatro-testuak.com/eskola.html
 http://www.aisia.net/jolasak
 http://gelapdi.blogspot.fr/

Ondoko asteak bakantzak arte

13. Herriak ezagutu.

Non bizi zira?...... N bizi nüzü.
Nonko zira ? …. Ko nüzü.

Herrietako argazkiak har eta koka Xiberoko karta batetan.

Baietza eta ezetza lantü
II eta III ziklokoekin lantü hirugerren pertsona. « Hura nonko da ? »
III ziklokoekin Euskal Herriko mapa lantu (probintziak).

14. Zer zira ?

Potiko / neskatila eta gizon /emazte

Haurren argazkiak hartü eta asmakizün jokü bat egin. Nor niz?

Erakasleak edo gero haur batek deskribapen bat egin ” Sohütako da, neskatila da. Nor da? aret

Bena haurrak ohartüko dira badela zerbait ments: begitartearen deskribapena ( begi, bilo…)

15. Bingoa ( cf ikasbide)

16. Ebaluaketa

 Kaiereko herexa: bakoitxak bere argazkia badüke osto batetan eta behar duke erakasleari diktatü deskribapen osoa.
 Nor niz? Jokü hori proposatü behar dateke beste gela bati : gelako haurren argazkia eta grabaketa (haur bakoitxak bere deskribapen egiten) . Beste gelak behar duke idatzi argazkian nor nor den.

17. Euskal Alfabetoa

 Urkatüen joküa ( pendu cf ikasbide)

Gelako izenekin egin joku hori. Eta Frantsesez diren izenak euskaraz irakur . Ikus zer letra baden eüskaraz eta zer ez den.

 Abécédaire:

Adibidez, kaier batetan eskerreko ostoan: A a a eta esküin hitz bat hola hasten dena eta marrazkia berek eginik.

 Ikusi Mikusi

Ikusi Mikusi nik ikusi zerbait A … ekin hasten dena