Ikasgaia : Badakit ene bürüaren eta beste norbaiten aurkezten

Badakit ene bürüaren eta beste norbaiten aurkezten

1/ Ene bürüaren aurkezteko eta beste norbaiten aurkezteko, Ni izen ordaina eta izan aditz lagüntzailea .

Adibidez : Ni Bettan nüzü.

Eüskaraz, üsü izen ordaina desagertzen da.

Bettan nüzü.

2/ Norbaiti galtegiten badeiot zerbait beartan gainen, erraiten deiot: zü edo hi eta izan aditz lagüntzailea erabiliko düt.

Adibidez : Zü Marixu zira? Ez , ez nüzü maritxu.
Hi Johañe hiz ? Ez , ez nük Johañe.

3/ Erranaldi baten ezarteko ez forman, -ez erabilten düt eta aditza lagüntzailea ondotik.

Kasü, fonetikoki kanbiamenak ere badira.

Adibidez : Ez da [ ezta]

Badakit jente baten nortarzünaren galtegiten

Behar düt NOR? erabili:

Adibidez :

Nor zira ?
Nor hiz?

Badakit - bizi izan.en erabilten

Bizi izan behar da pertsona güzier lotü

Ni bizi nüzü
Hi bizi hiz
Hau
Hori bizi da/ düzü.
Hura
Gü bizi gira.
Zü bizi zira .
Züek bizi zidee.
Hauek
horik bizi dira /dütüzü

Ikasgeia