Eskola kanpoan

1- Begietan oihal bat düan haurra ediren eta üngüra ezazü.

2- Egünaren zoin momentotan igaiten da gertakaria ?
………………………………………………………………………….

3- Zonbat haur bada junpagiaren üngürüan ?
…………………………………………………………………………

4- Zonbat haur ari da kartakan ?
…………………………………………………………………………

5- Haur batek zerbait lanjerus egiten dü, ediren ezazü eta gainen kürütxe bat egin ezazü.

6- Airean den balua margot ezazü.

7- Neskatxona bat nigarrez ari da. Zer agitü zaio ?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

8- Esküa emanik lasterkan ari diren bi neskatxonak ediren eta üngüra etzazü.

9- TOBOGGAN hitzaren ‘O’ak margot etzazü.

10- Kota lilidün bat düan neskatxona eta trikot lilidün bat düan potikoa lot etzazü marra batez.

11- Üngüra ezazü besoak airean eta balukan ari den neskatxona.

12- Trikot marradün bat eta pantalu xuriak dütüan haur bat ediren ezazü eta üngüra.

13- Irakurten ari den haurraren trikotean borobilak marrazki etzazü.

14- Kasketa bat düan haur bakotxa ediren ezazü eta marra ezazü.

15- Üdüri hortan, zonbat haurrek biloak beltz dütüe ?

Irudien irakurketa lantzeko