Oihanean

1- Ediren eta üngüra :
- sagarroi ama eta bere hümeak. Zonbat bada ?....................................
- bere txori hümeer jatera emaiten düan txoria ;
- gordatzen den ainarba ;
- üküla- Zer ari da ? …………………………………………………………………………

2- Zonbat zühain bada lekü hortan ?
…………………………………………………………………………

3- Lürrean etzanik den potikoak zeri sogin lezake ?
…………………………………………………………………………

4- Hegaletan ttika düan altxalilia ediren eta üngüra ezazü.

5- Bere amainean ainarbatik hüilanena den txoria ediren eta üngüra ezazü.

6- Zonbat llapi ikusten da oihan hortan ?
…………………………………………………………………………

7- Amaina ürrent ezazü.

8- Kasketa düan bena etzanik ez den potikoa margot ezazü.

9- Bi zühaintzeen artean, belarrean jarririk diren jenteak üngüra etzazü.

10- Edireiten badüzü, ürxantxa margot ezazü.

11- Üdüriaren zolan diren jenteak zer ari dira ?
…………………………………………………………………………

12- Zer ari da erlea lilian ?
…………………………………………………………………………

13- Ediren ezazü bidea eta gainean marra egin ezazü.

14- Zertarako familia jarri da ? Arrapostü bat beno haboro ediren ezazü.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

15- Zoin urtarotan gira ? Erran ezazü zerentako.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Irudien irakurketa lantzeko

Oharra : irudiak piratatuak dira.