Postan

1- Üdüri hontan POSTA hitza ediren ezazü eta üngüra ezazü.

2- Zonbat jente uniforma batez jauntsirik dira ? Zer lanbide düe ?
…………………………………………………………………………

3- Kota marradüna düan emaztea eta trikot marradüna düan gizonaren artean den emaztearen biloak margot ezazü.

4- Zoin da fotokopiagailüaren kantüan den gizonaren lana ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5- FOTOKOPIAGAILÜ hitza atzaman ezazü, hitz horren lehen eta azken hizkia üngüra ezazü.

6- Zer erakusten dü, bere eriaz, 3. leihotilako gizonak .
Üngüra ezazü gaüza.

7- Leihotila bat zerratzen ari da, zoin da.
…………………………………………………………………………

8- Posta hortan tinbre erosten ahal da ? Zoin leihotiletarat joan behar da?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

9- Zonbat jente haidürü da 4. leihotilan ? …………….…………………

10- Zer egiten ahal düt, 3.leihotilalat joiaten baniz ?
Zama bat pausatzen zama bat hartzen
Ihardespen xüxena üngüra ezazü.

11- Üdüri hontako jente gaztena ediren ezazü eta üngüra.

12- Zer tenore da ?........................................………………………………

13- Zeren txerkara horra da kasketadün, begilagündün eta eskü exkerrean zakü bat düan gizona ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

14- Üdürian ikusten diren ‘O’ak margot etzazü.

15- Zer ari da soineko karratüdüna eta pantalu marradüna düan gizona ?
…………………………………………………………………………

Irudien irakurketa lantzeko

Oharra: irudiak piratatuak dira.