Asto ttipi eta Asto handi

Oharra : autorearen identifikazioa eskas.

Asto ttipi eta Asto handi

Asto Ttipi :

zoin lüzea den bide hau !

Asto Handi :

bai eta hebentik Garazirat oraino lüzeago.

Asto Ttipi :

badüt ideia bat:”auto-stop” eginen dügü.

Asto Handi :

bai auto bat geldi araziko dügü.

( Beñat pasatzen da auto ttipiarekin)

Asto Ttipi :

zaude! Zaude! Geldi zaite!

Asto Handi :

Ba joana da !

Asto Ttipi :

Are berriz haste!

Asto Handi :

Usaian hebentik hainitz jente pasatzen da.

Asto Ttipi :

Tototo… entzün, kamiun bat heldü…heldü dük bat!

( Gregori eta Silbi pasatzen dira trotinetarekin)

Asto Handi :

Geldi ! Geldi !

Gregori :

Ez dügü lekürik!

Asto Ttipi :

Zertara hoa Garazirat?

Asto Handi :

Ni, zainoili erostera.

Asto Ttipi :

Zainoilia sasoi hontan ?

Asto Handi :

Bai, orai baditük hanitx saltzeko merkatuan. Eta hi, norat hoa ?

Asto Ttipi :

Ni, nagusi baten xerka.

( Emazte bat pasatzen da)

Asto Ttipi :

Zer zen hori ?

Asto Handi :

Sorgin bat.

Emaztea :

Zer erran düzü?

Asto Handi eta Asto Ttipi :

Fitsik! Fitsik!!

( Xakürra eta gidaria pasatzen dira)

Asto Handi :

Tototo ! zer ditük horiek ? Donibanetik honaraino hoinez etorriak?

Asto Ttipi :

Nundik heldü zira? Garazitik?

Gidaria :

Aldudeko kontesa naiz eta ene xakürra “ mütürfin” deitzen da.

Xakürra :

Eta ene etxekoanderea “mokofin”!

Asto Handi :

Norat zoazte hola xakürrarekin ?

Gidaria :

Oh ! ni Urepeleko gazteluratnoa, auzapezari bisita bat egitera.

Xakürra :

: Eta ni « Eder »-en ikustera. ( kantu bat ) .

Asto Handi :

Urrun bizi da badakizü ?

Gidaria :

Bai bai, badakit.

Asto Handi :

Ordüan üzten zaitügü bidajea horren segitzera.

Gidaria :

Eskerrik hanitx ! Ikus arte !

Kantua : ALDUDEKO KONTESAREN XAKURRA

Beha zazü xakür hori

Kontesarekin doa kurri

Floka ttipi bat büztanari.

Bere bürüa beti gora /

Bera xakür maitea. / bis

Bere izena mütürfin

Bere zango xüriekin

Ez da joanen zurekin.

Bere bürüa beti gora /

Bera xakür maitea. / bis

Ebilten da aintzinean

Bere büztana airean

Berdinik ez da herrian

Bere bürüa beti gora /

Bera xakür maitea. / bis

Asto Ttipi :

Eta otoak? Ez da bat ere pasatzen.

Asto Handi :

Zer eginen dügü heben ? Beha egonen?

( Gütünaria pasatzen da)

Gütünaria :

Agur jaunak, nahi nuke jakin nün den Xafoinea?

Asto Handi :

Bidea segitzen düzü eta esker alderat hartzen düzü.

Asto Ttipi :

ez, eskuin alderat!

Asto Handi :

ez, ezker!

Asto Ttipi :

ez, eskuin!

Asto Handi :

ez, ezker !

Asto Ttipi :

ez! Eskuin alderat eta gero ezker!

Asto Handi :

Ah ba ba ba egia!

Asto Ttipi :

Eta hor, bigarren etxea eskuin.

Asto Handi :

Ez, ez, laugarren etxea.

Gẗünaria :

Bon, bon ez dü balio, ez bazirezte akomodatzen, nihaurek atzamanen düt. Eskerrik hanitx, adio.

( Bizikleta bat pasatzen da)

Asto Ttipi :

Geldi! Geldi!nundik heldü zirezte?

Gizona :

Garazitik.

Asto Handi :

Zer berri da Garazin?

Gizona :

Gizon batek emazte bat hil dü eta saltegiak denak hetsiak dira. Jentea beldür da, eta jandarmek bideak kontrolatzen dütüe.

Asto Ttipi :

Zer egin behar dügü, gu biek Garazin? Harat joan behar dügü?

Gizona :

Bena, astoak üzten dütüe pasatzerat!

Asto Handi :

Ha hobe! Horrela zainoilia erosten ahalko düt.

Asto Ttipi :

Eta nik nagüsi bat atzamanen düt.

Gizona :

Hobe zuretzat ! Xantza hon ! Ikus arte !

( Trakturra pasatzen da, « kanguru » ekin gibelean)

Asto Ttipi :

Zer eginen düzü azinda honekin?

Emaztea :

Garaziko “boxa” xapelketarat goaz.

Asto ttipi eta Asto handi